Vilkår

Vilkår

 1. Kampanjen skal organiseres av MPP Media Pay Plus Ltd (MPP), basert på Ouolter Ntisnev 3, 4155 Petcon Court 4-302, Kato Polemidia, Limassol, Kypros, fra 1. januar 2021 til 31. desember 2021 (sluttdato).
 2. Frister: det er tre frister for kampanjer med nye premievinnere den siste datoen i hvert kvartal; den 30. April 2021 (1. kvartal), 31. august 2021 (2. kvartal) og 31. desember 2021 (3. kvartal).
 3. Enhver voksen med fast bosted i Norge kan delta i kampanjen. Ansatte i MPP er utelukket fra deltakelse. Hver person kan bare delta en gang i denne konkurransen. Deltakelse via automatiserte massedeltakelsesprosedyrer er utelukket.
 4. Vinnerne vil bli valgt hvert kvartal (tre måneder) innen 2 uker etter sluttdatoen for MPP ved uavgjort fra hver konkurrentoppføring mottatt og informert som sådan via e-post eller telefon. Premiene vil bli sendt gratis til den angitte boligen i Norge.
 5. Prisen blir gjort tilgjengelig hvert kvartal, og vinnerne vil bli oppført i vinnerseksjonen på nettstedet.
 6. Arrangøren forbeholder seg retten til å justere kampanjeprisen til en annen kampanjepremie med minimal liknende (økonomisk) verdi, i god samråd med premievinderen. Hvis en lignende pris og / eller premie fra en lignende produktgruppe kan tildeles ved deltakelse i en kampanje, forklarer arrangøren slik etter samråd med vinneren.
 7. Prisvinneren godtar i god samråd med arrangøren om bruken av hans / hennes navn, bosted, land og eventuelt fotografi på organisatorens nettsteder for etterfremmende aktiviteter.
 8. Vi samler inn dataene dine for de formålene som er angitt i personvernreglene.
 9. Disse kampanjevilkårene kan til enhver tid justeres eller oppdateres av oss. Viktige oppdateringer er tatt i disse kampanjevilkårene på nettstedet. Se gjennom disse vilkårene regelmessig.
 10. Arrangøren forbeholder seg retten etter eget skjønn og uten forvarsel å endre kampanjen eller å avslutte, suspendere eller endre kampanjekampanjen, for eksempel, men ikke begrenset til, når det er åpenbare feil i programvaren og / eller maskinvaren, andre tekniske og / eller samsvarsmessige forhold. Innholdet i disse salgsvilkårene er underlagt tydelige skrivefeil og tolkning.

  1 januar 2021